Karlstads stift

Resultat Karlstads stift 2017-06-08 på Arvika GK
A-klass: Förnamn Efternamn Golfklubb SHCP Totalt
1 Bengt Persson Arvika gk 14 76
2 Lars Söderberg Karlstads gk 12 80
3 Lennart Olsson Årjängs gk 14 80
4 Lars Olsson Bryngfjordens gk 18 81
B-klass: Förnamn Efternamn Golfklubb SHCP Totalt
1 Elisabeth Flyman Karlstads gk 23 77
2 Roland Lundgren Karlstads gk 22 84
3 Bengt Ahlqvist Bryngfjordens gk 24 86
4 Jan Lindman Hammarö gk 26 86
C-klass: Förnamn Efternamn Golfklubb SHCP Totalt
1 Lennart Persson Karlstads gk 35 86
2 Stefan Johansson Forsbacka gk 32 89
3 Gunno Gård Forsbacka gk 34 100
4 Tage Thorén Karlstads gk 30 105
5 Chris Jordansson Sommarro gk 29 113
Resultat Karlstads stift 2016-06-07 på Hammarö GK
A-klass: Förnamn Efternamn SHCP Poäng
1 Lars Söderberg 12 36p
2 Bengt Persson 11 29p
B-klass: Förnamn Efternamn SHCP Poäng
1 Roland Lundgren 20 32p
2 Ove Esselin 14 31p
3 Lennart Olsson 14 28p
C-klass: Förnamn Efternamn SHCP Poäng
1 Jan Lindman 23 27p
2 Tage Thoren 25 27p
3 Uno Lindgren 24 23p
4 Lennart Persson 23 21p
5 Gunno Gård 31 18p
Lars Olsson – Ryggskott

Resultat Karlstads stift 2015
A-klass: Förnamn Efternamn SHCP Poäng
1 xx xx xx xx
B-klass: Förnamn Efternamn SHCP Poäng
1 xx xx xx xx
C-klass: Förnamn Efternamn SHCP Poäng
1 xx xx xx xx

Resultat Karlstads stift 2014-06-17 på Sunne GK
A+B-klass: Förnamn Efternamn Golfklubb Kategori Poäng
1 David Hedström Hammarö gk Inviterad 37p
2 Roland Lundgren Karlstads gk Förtroendevald 31p
3 Fredrik Johansson Karlstads gk Inviterad 30p
4 Lars Söderberg Årjängs gk Anställd 30p
5 Claes-Göran Gustafsson Sunne gk Inviterad 30p
6 Carina Eriksson Årjängs gk Inviterad 30p
7 Ulf Nedéus Karlstads gk Inviterad 30p
8 Ove Esselin Karlstads gk Inviterad 28p
9 Anders Thorén Hammarö gk Inviterad 27p
10 Micke Åsman Sommarro gk Anställd/Kapten 27p
11 Peter Alfredsson Sommarro gk Anställd 27p
12 Kaj Wikström Bryngfjordens gk Inviterad 26p
13 Christer Hjertstedt Forshaga-Deje gk Inviterad 25p
14 Marcus Myrebring Årjängs gk Inviterad 23p
15 Lars Olsson Bryngfjordens gk Anställd 20p
C-klass: Förnamn Efternamn Golfklubb Kategori Poäng
1 Ulf Gustafsson Sunne gk Anställd 42p
2 Gunno Gård Forsbacka gk Anställd 38p
3 Lennart E S Persson Karlstads gk Inviterad 37p
4 Per Dahlström Bryngfjordens gk Inviterad 33p
5 Mathias Dalevi Sommarro gk Inviterad 31p
6 Uno Lindgren Karlstads gk Förtroendevald 30p
7 Anders Pewe Persson Karlstads gk Inviterad 29p
8 Aron Åsman Sommarro gk Inviterad 27p
9 Katarina Bjerker Sälenfjällens gk Anställd 27p
10 Christer Svensson Sommarro gk Inviterad 26p
11 Lars Frick Karlstads gk Inviterad 24p

Resultat Karlstads stift 2013-06-10 på Forsbacka GK
A-klass: Förnamn Efternamn Golfklubb Kategori Poäng
1 Petter Ölund Sommarro gk Inviterad 35p
2 Anders Thorén Hammarö gk Inviterad 32p
3 Bengt Persson Arvika gk Förtroendevald 30p
4 Roland Lundgren Karlstads gk Förtroendevald 29p
5 Carina Eriksson Årjängs gk Inviterad 29p
6 Peter Bill Karlstads gk Inviterad 27p
7 Lennart Olsson Årjängs gk Anställd 25p
8 Lars Olsson Bryngfjordens gk Anställd 13p
B-klass: Förnamn Efternamn Golfklubb Kategori Poäng
1 Micke Åsman Sommarro gk Anställd/Kapten 41p
2 Anders Pewe Karlstads gk Inviterad 31p
3 Christer Hjertstedt Bryngfjordens gk Inviterad 28p
4 Birger Olsson Karlstads gk Inviterad 26p
5 Katarina Bjerker Forsbacka gk Anställd 26p
6 Marcus Myrebring Årjängs gk Inviterad 24p
7 Ulf Nedéus Karlstads gk Inviterad 21p
8 Tage Thorén Karlstads gk Förtroendevald 21p
C-klass: Förnamn Efternamn Golfklubb Kategori Poäng
1 Oskar Fredriksson Bryngfjordens gk Inviterad 33p
2 Eric Larsson Forsbacka gk Inviterad 32p
3 Björn Fredriksson Bryngfjordens gk Anställd 31p
4 Gunno Gård Forsbacka gk Anställd 30p
5 Uno Lindgren Karlstads gk Förtroendevald 25p
6 Christer Svensson Sommarro gk Inviterad 22p
7 Jenny Ragnarsson Bryngfjordens gk Anställd 10p