Stiftskaptener

Göteborgs stift

Mikael Josefsson, fastighetsingenjör, Göteborgs stift
tfn 031-771 30 94
mikael.l.josefsson@svenskakyrkan.se

Lasse Svernling, kanslichef, Sotenäs pastorat
tfn 0523-500 43
lars.svernling@svenskakyrkan.se

Härnösands stift

Agne A. Andersson, kh, Gudmundrå, Kramfors
tfn 0612 – 77 13 82 (tjr), 070-524 90 99
agne.a.andersson@gmail.com

Jan-Olof Eriksson, stiftsskogvaktare, Egendomsnämnden
tfn 0611-254 33 (a), 070-255 92 63
jan-olof.eriksson@svenskakyrkan.se

Karlstads stift

Roland Lundgren, kh
tfn 070-601 85 88, 054-56 83 84
r-lundgren@bredband.net

Lars Olsson, kontraktsprost
tfn 054-17 29 92, 070-217 87 45
lars.olsson@svenskakyrkan.se

Linköpings stift

Bengt Palmqvist, skogsförvaltare
tfn 013-24 26 39 (a), 013-5 33 55 (b), även 013- 482 22 02 (b), 0730-22 26 39 (mob), fax 013-24 26 44
bengt.palmqvist@svenskakyrkan.se

Anders Quarlzon, IT-samordnare
tfn 013-24 26 05 (a) 0730-22 26 05
anders.quarlzon@svenskakyrkan.se

Luleå stift

Lars Nilsson, organist, Piteå församling
tfn 070-169 67 47
lars.nilsson@svenskakyrkan.se

Ola Marklund, präst, Piteå församling
tfn 070-169 67 22
ola.marklund@svenskakyrkan.se

Lunds stift

Mats Persson, domkyrkokamrer
tfn 072-742 75 22, 046-15 56 10
mats.o.persson@svenskakyrkan.se

Pelle Sundelin, stiftsgårdschef
tfn 0413-55 91 00 (a) 070-828 75 04
pelle.sundelin@akersberg.se

Skara stift

Markus Karlsson
markus.karlsson@svenskakyrkans.se

Oscar Lindstrand
oscar.lindstrand@svenskakyrkan.se

Stockholms stift

Micke Åsman, kyrkoherde, Sundbybergs församling
micke.asman@svenskakyrkan.se

Stefan Elmér
stefan.elmer@sensus.se

Strängnäs stift

Kurt Wallin, f d kanslichef
tfn 0150-105 61 (b), 070-597 87 04
kurtanders.wallin@gmail.com

Britt Andersson
tfn 0155-751 42, 070-248 28 12
britt.c.andersson@svenskakyrkan.se

Uppsala stift

Monica Henning, f d HR-specialist
tfn 070-866 52 00
monicahenning@hotmail.com

Anitta Bohlin, förvaltningsledare IT
tfn 070-538 55 78
anitta.bohlin@svenskakyrkan.se

Joakim Lindström, jurist
tfn 076-104 92 98
joakim.lindstrom@svenskakyrkan.se

Visby stift

Lars Vernersson
tfn 0498 22 27 26, 072-730 27 26
lars.vernersson@svenskakyrkan.se

Hans Nilsson, kyrkokamrer, Visby domkyrkoförsamling
tfn 0498-20 68 08
hans.b.nilsson@svenskakyrkan.se

Västerås stift

Leif Eriksson, vd Kyrkans Försäkring
tfn 021-17 85 25, 073-081 94 00
leif.eriksson@svenskakyrkan.se

Max Salo, IT-utvecklare, Västerås stiftskansli
tfn 021-17 85 41
max.salo@svenskakyrkan.se

Växjö stift

Göran Rundqvist, bitr. kyrkogårdschef
tfn 036-37 29 50, (b), 076-162 65 76
gt.rundqvist@swipnet.se

Christer Rudvall
tfn 070-366 21 65, 073-500 59 62, 0383-311 41