Pergis organisation

Pergis styrelse
Stiftelsen Pergis har fr o m den 22 januari 2013 en ny styrelse. Detta sedan Sven Arnström från samma
datum lämnat sina uppdrag som ledamot och ordförande av styrelsen. Monica Henning är ny ledamot.
Jan Bonander har valts till ny ordförande. Sven Arnström biträder övergångsvis den nya styrelsen med
ett antal uppgifter.

IMG_01521
Styrelsen. Fr.v. till h. på bilden:
Britas Lennart Eriksson, ledamot
Gun Harryson, suppleant, tillika kassaförvaltare
Monica Henning, ledamot
Jan Bonander, ordförande

Media- och finalgrupp

IMG_42281IMG_42371

Inför övergången till en ny styrelsesammansättning förbereddes och genomfördes en ny arbetsfördelning inom Pergis. Stiftelsen har nu en
Media- och finalgrupp som kommer att vara den exekutiva enheten
inom Pergis med ansvar under styrelsen för de löpande kontakterna
med stiftskaptenerna och för alla informations- och mediafrågor.

Media- och finalgruppen utgörs av Monica Henning (t.v.) och Anitta Svanberg, båda vid kyrkokansliet i Uppsala Finalgruppen är vald till t.o.m.  2013 medan Mediagruppen har förordnats t. o.m. 2015.