Styrelse och arbetsgrupper

Stiftelsen Pergis org.nr: 802015-9789

Plusgiro 57 16 02 – 2

STYRELSEN

Ledamöter

Jan Bonander, ordförande, präst, Karlslund Ovandal 142, 75598 Uppsala
mobil 070-938 44 36
jan.bonander@svenskakyrkan.se

Britas Lennart Eriksson, ledamot, stiftsdirektor Hillenvägen, 724 42 Västerås
Stiftskansliet, Västra Kyrkogatan 9, 722 15 Västerås
tfn 021-35 33 44 (b), 021-17 85 32 (a), mobil 070-630 73 44
britaslennart.eriksson@svenskakyrkan.se

Monica Henning, ledamot, grpl, HR-specialist, Kyrkans Hus, 75170 Uppsala
tfn 018-540 018 (b), mobil 070-619 12 15
monica.henning@svenskakyrkan.se

Suppleant

HEDERSLEDAMÖTER

Carl-Edward Montgomery, Pergis tävlingskonsult 1991-1995, Sollentuna

Sven Arnström, Pergis ordförande, 1991-2013, Stockholm

INFORMATIONS- OCH MEDIAGRUPP, utsedd för perioden xx

FINALGRUPP, utsedd för perioden xx

INTERNATIONELL GRUPP, utsedd för perioden xx

SPONSORGRUPP, utsedd för perioden xx

BIBELORDSANSVARIG, utsedd för perioden xx

REVISORER, utsedda för räkenskapsåren xx