Inbjudan

PERGIS inbjuder till stiftsgolfen år 2020

1. TÄVLINGARNA år 2020 genomförs med en tävling i varje stift och med efterföljande final om vandringspriset Pergis Cup mellan tremannalag från de deltagande stiften. Stiftstävlingarna skall vara genomförda senast den 22 juni och spelas enligt en särskild spelplan.

2. TÄVLINGSFORMER
Stiftstävlingen skall spelas som poängbogey med hcp.
Stiftskaptenen delar in de anmälda deltagarna i tre jämnstora klasser, A, B och C efter hcp.
Pergis cup-finalen mellan stiftslagen spelas som slaggolf med hcp.

3. HANDIKAPPBESTÄMMELSER
Stiftstävlingarna: Spelare med Exakt hcp och spelare med Exakt Tävlingshcp deltar på lika villkor när det
gäller resultatlista och prisbord och kan båda kvalificera sig till sitt stiftslag för Pergis Cup. Spelen i stiftstävlingarna ska registreras som hcp-grundande.

Pergis Cup: För att ingå i stiftslaget krävs att spelaren har Exakt Tävlingshcp. Spelare i laget som vid stiftstävlingen spelade med Exakt hcp måste därför före stiftsfinalen ha genomfört minst tre hcp-grundande ronder (under året således och inklusive stiftstävlingen).

4. STIFTSTÄVLINGAR
Kvalificerad att delta i stiftstävlingarna är den som har officiellt hcp och som vid anmälan och på speldagen är anställd, förtroendevald eller är pensionerad i: Svenska kyrkan på nationell, regional eller församlingsnivå, företag eller organisation där styrelsen väljs eller utses av organ inom Svenska kyrkan, där kyrkan har ett betydande ägarskap eller inflytande.

Utland: Den som är anställd eller förtroendevald inom Svenska kyrkans internationella avdelning eller inom Utlandskyrkan eller är diakon eller präst med tjänstgöring utomlands och under semester e.d. tillfälligt befinner sig i Sverige, har rätt att deltaga i stiftstävlingen i det stift där han eller hon tillfälligt vistas. Den som genom anställning eller uppdrag inom utlandskyrkan är knuten till Visby stift har dessutom rätt att istället delta i Visby stiftstävling.

5. INVITERAD SPELARE
Till stiftstävlingen kan spelare som anges under pkt 3 invitera en spelare. Den inviterade spelaren skall vara medlem i Svenska kyrkan och tillhöra församling inom stiftet. Den inviterade deltar i stiftstävlingen på samma villkor som övriga spelare (begränsning: se nedan ang. kval till stiftsfinalen).

6. SPONSORER
Pergis sponsorer har rätt att delta i enlighet med vad som anges i den mellan stiftelsen och sponsorn träffade överenskommelsen.

7. PERGIS CUP
Den som är kvalificerad att delta i stiftstävlingarna enligt pkt 3 – är kvalificerad att representera sitt stift i stiftslaget vid spelet om vandringspokalen Pergis Cup med följande undantag och enligt följande regler:
1. Inviterade spelare och sponsorer är inte kvalificerade att deltaga i stiftets lag i Pergis Cup. Den som i egenskap av anställd, förtroendevald eller pensionär (enl. ovan) spelar med stöd av en sponsorrätt är dock kvalificerad att representera sitt stift i finalen mellan stiften.
2 . Kvalificering gäller för det stift inom vilket arbetstagaren eller den förtroendevalde bedriver verksamhet för resp. organisations räkning. För pensionerad gäller kvalificeringen det stift i vilket han/hon vid anmälan är bosatt.
3. Vid Pergis Cup spelas även en stiftskaptenstävling vilken är öppen för särskilt inviterade spelare.

8. STIFTSLAGET
Stiftskaptenen och stf stiftskaptenen har ansvaret för genomförande av respektive stiftstävling och skall senast den 30 juni till Pergis finalgrupp ha lämnat uppgifter om det tremannalag (en spelare från var och en av de tre klasserna A, B och C) som skall representera stiftet i spelet om Pergis Cup. Reserv kan inkallas vid förfall för ordinarie spelare. Om till finallaget en spelare ej kan hämtas från klass A gäller klass B; ej
från klass B gäller klass A; ej från klass C gäller klass B.

Pergis Cup spelas på Åkersberga gk fredag 14 augusti med möjlighet till inspel torsdagen den 13 augusti.

9. EGYPT CUP 2020
Resultat i stiftstävlingar och i Pergis Cup är kvalificerande inför uttagningen till Svenska kyrkans golflag i spelet om vandringspriset Egypt Cup mot Church of England. Årets match kommer att spelas xx.

10. STARTAVGIFT, ANMÄLAN, M M
Stiftskaptenen fastställer startavgiften som kan variera mellan stiften. Den skall inbegripa greenfees och vad stiftskaptenen i övrigt finner erforderligt för att täcka kostnader såsom för priser, ev. måltid el dyl.
Se stiftets anmälningsinformation på Pergis hemsida www.pergis.se. Deltagare i stiftstävlingen erhåller ett trepack Pergis bibeltextbollar 2020.

Stiftets lag erhåller fritt spel m.m. vid Pergis Cup. Rese- och logikostnader bestrides i den ordning som beslutas om regionalt.

11. TÄVLINGEN I DITT STIFT
Ytterligare information om tävlingen i ditt stift får du på Pergis webbsida www.pergis.se där du också gör anmälan om deltagande. Du kan också kontakta dina stiftskaptener.

Välkommen till 2020 års Pergisgolf!

PERGIS STYRELSE
Jan Bonander            Britas Lennart Eriksson

Monica Henning      Gun Harryson