Golfarens bibelord

2019

”Om någon av er är vis och erfaren skall han med sin goda vandel ge prov på den mildhet som hör visheten till.”
(Jakob 3:13)

2018

”Jag ger inte upp. Även om min yttre människa bryts ner förnyas min inre människa dag för dag.”
(2 Kor. 4:16)

2017

”Är jag förlorad, så är jag förlorad”
(Ester 4:16)

Kommentar:
Golfen blir sällan livshotande men Esters metoder är eftersträvansvärda. Tålamod-uthållighet-list och mod för att nå artonde green.

2016

”Uthållighet är vad ni behöver”
(Heb. 10:36)

Kommentar:
Uthållighet handlar om att hålla ut fysiskt, mentalt och andligt. Alla tre sidorna behövs såväl på golfbanan som i livet.

2015

”Du som älskar ett uppriktigt hjärta, ge mig vishet i mitt innersta”
(Ps. 51:8)

Kommentar:
En golfrunda innehåller ofta både glädje och förtvivlan – glädje när det lyckade slaget ger det resultat jag önskat, förtvivlan när min oskicklighet fördärvar min spelplan. Att i varje situation lyssna till sin inre röst kan spara slag på banan.

2014

”Ha fördrag med varandra i tålamod och kärlek”
(Ef. 4:2)

Kommentar:

Hänsyn – Respekt – Förståelse

Självklara livsbetingelser som ger en golfrunda glädje, trots stundtals uselt spel. Låt fördragsamhet prägla
din vardag såväl som golfrond.

2013

 ”Har jag styrka som kan ge mig hopp, finns ett slut som ger mig tålamod?”
(Job 6:11)

Kommentar:
Fredrik Jakobsson, svensk toppgolfare: – ”En tråkig avslutning såklart, men vi hade ganska kul sista nio
ändå.”

Golfaren känner igen sig i att kämpa mot sig själv, utmana sig själv, fokusera på ett slag i taget, ingen annan att skylla på om det går dåligt.

Skönt då att glädjas med de andra spelarna i bollen när det går bra för dem. Det kan vända en tillfällig
svacka under ronden, hoppet kommer åter och golfarnas gemenskap på banan kan ge kraft och tålamod
att på nytt utmana golfbanan.

2012

 ”Vänd om och var stilla, då kan ni räddas, genom lugn och tillit vinner ni styrka”
(Jes. 30:15)

Kommentar:
I golfen hamnar vi i situationer som ställer oss inför prövningar. Ett stort misstag följs inte sällan av flera
eftersom vi helst vill ta tillbaka förlorade slag snabbt.

Den livserfarne vet att stora misstag inte snabbt kan rättas till. Att ta ett steg tillbaka och finna stillheten
och lugnet inför nästa steg är den bästa vägen till framgång. Så kan även golfaren återvinna styrkan i sitt
spel.

2011

 ”Gott rykte är mer värt än stor rikedom, aktning bättre än silver och guld”
(Ords. 22:1)

Kommentar:
Golf har som all annan sport ett stort inslag av ärlighet. I sällskapsspelet och i tävlingssammanhang är man inte sällan sin egen domare. Eget ansvar för regler och utveckling är av yttersta vikt för ett gott spel.
Tydlighet och kommunikation skapar förtroende för det egna spelet och för medspelarnas. Den som spelar
efter  golfens idé och regler, går från banan med hedern i behåll och vinner andras aktning.

2010

 ”Marken täcks av blommor, sångens tid är inne
(Höga Visan 2:12)

Kommentar:
Somliga stunder är golfen alldeles ljuvlig. Solen värmer och fåglarna sjunger, gräset är grönt och ruffen
spelbar, bunkrarna nykrattade och greenerna jämna.

Och så – det lyckade inspelet som lägger upp bollen för en birdieputt på 18:e för att gå under sitt handicap.
Då känns Livet som en vacker sång – är det då konstigt att man längtar ut till golfbanan, när man just
lämnat den.

2009

 ”Den tålmodige är full av insikt, den hetsige ökar sin dårskap
(Ords. 14:29)

Kommentar:
Livet och golfen innehåller många gemensamma erfarenheter. Golfandet kan därför lära oss något om livet, eftersom konsekvenserna av våra val blir omedelbart synliga för oss.

I alla spelsituationer är tålamod bättre än att hasta med sitt beslut. Är beslutet om spelalternativ värt den
risk som jag vill ta? Det förhållningssättet gäller också våra val i livet. Att noga överväga vilka alternativ jag har och söka överblicka konsekvenserna, det är att vara tålmodig och bli full av insikt.

2008

 ”Den kloke samlar kunskap, den vise lyssnar och lär
(Ords. 18:15)

Kommentar:
Vid utslaget på Jönköpings 11:e står jag vid den Erfarne som har slagit sitt slag och som har träffat green.
Inte konstigt med hcp 7.
– Det ser inte bra ut det här, det är omöjligt…. Det är ju bara greenträff som gäller.
– Hm, du måste ju slå! Här har du banguiden. Kolla vad dom säger!
Banguiden säger: ”Järnväg på hela vänstersidan och en 10 m djup ravin på högersidan. En grund bunker
till höger mellan green och ravinen. Den försiktige siktar på vänstra sidan av green och är mycket nöjd med en tvåputt.”

Jag ställer upp mig, går igenom de tre saker som jag bestämt mig för att ha ordning på innan jag slår.
Egentligen kan jag bara hålla reda på en.
Måste akta mig för slicen, men hookar jag, så är det kört. Järnvägen.
Sakta bakåtswing och så slaget, lite för kraftig kanske. Bollen går bra mot green, men se där kommer slicen, bra i höjd, men bollen dyker ner i ravinen.
Jag slår en provisorisk boll som hamnar femtio meter rakt fram på fairway.
– Jag släpper den första, den hittar jag aldrig!
– Du skall veta en sak, att om jag råkar se den bollen så måste du slå på den! Den Erfarne hade talat.
Framme vid green tittar jag ner i ravinen. Vid foten av en liten gran ligger bollen. Till synes omöjlig att slå på. Men det måste ske.
Jag tar min stans i en omöjlig ställning. Nu gäller bara ett slag – och det med kraft. Och så, tuvor, gräs och
sten och sand ryker… Jag tittar upp och ser bollen i en snygg bana rakt upp i luften mot green. Osannolikt.
Den Erfarne skrattar när jag kommer upp. Jag ser nu bollen. Den ligger runt en halv meter från hålet.
Parputt och den satt bra!